18 yaşından evvel sigortalı olana elan erken tekaütlük

Tekaütlük bütün çalışanların hayalidir. Zaman emeklilikte dikkat edilmesi gerekenler ve emekliliğe ilgilendiren püf noktalarını değerlendireceğiz. Tıpkı kişinin ne zaman zor olacağı üç şeye bağlıdır. İlki sigorta methal tarihi. Sigortalı ilk defa çalışılmaya başlanan çağ, sigortalılık süresini birlikte başlattığı amacıyla emeklilikte dirimsel önemde. İkinci yiyecek ise, prim ifa dönem sayısı. Sigortalılık tarihinden bilahare akıcı çalışılmasında fayda var. Bu şekilde prim zaman sayısı artırılabilir.

SGK’YA FAZILETKÂR BİLDİRİM

Tekaütlük amacıyla lazım olan serencam şart ise yaş. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonradan ilk defa sigortalı olan ve 7.200 dönüş şartını 1 Eş 2048’den sonra dolduracak hep sigortalılar, 65 yaşlarını doldurduklarında zor olabilecek. Zor maaşı hesaplanırken iki ölçüt majör. Bunlardan ilki ortalama aylık rüşvet tutarı. Sigortalı SGK’evet hangi kadar erdemli ücretle bildirilirse, zor maaşı bile o kadar faziletli tamam. İkinci prensip üstelik mahiye saz oranı.

Mahiye üzere son 7 yılı kapsayan yontu önemli

1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olup, bu tarihten sonraları zor aylığı talebinde kâin kişilere zor aylığı bağlanırken bu kişilerin son 7 yıldaki çalışmalarına bakılıyor. Serencam 7 yılda ne heykel altında çalışmaları elan aşkın ise emeklilikleri o statüye bakarak değerlendiriliyor. İki sigortalılık statüsünde geçirilen süreler 1.260 dolaşma ise, kişinin emekli olacağı yontu çağ kendisine serencam sigortalılık türü adına belirleniyor. Can geçmiş SSK’lı bilahare Bandaj-Düzem’lu olmuşsa ve herhangi bir ikisinde bile 1.260 devir geçirmişse Deste-Düzey’lu adına zor olacaktır.

Mahiye ilhak oranı düştü

2000 öncesinde 9.000 çevrim sunma düşük seviyeden prim ödeyenler amacıyla maaş ilhak oranı yüzde 76’ydı. 2000 sonrası -Teşrinievvel 2008 öncesi ikinci dönemde yüzde 65’e geriledi. Ilk Teşrin 2008 sonrası üçüncü dönemde da aylık ulama oranı yüzde 50 oldu ve henüz bağan mütekait aylıkları ortaya artık.

Müddet bakımından avantajı yok

18 gözyaşı öncesi sigortalı adına gösterilenlerin giriş tarihi 18 hoşnutluk girdikleri devir yerine belirleniyor. Nedeniyle süre itibarıyla sağlayacağı benzeri kazanım namevcut. Fakat tekaütlük için lüzumlu gözyaşı ve prim ifa aktarılma sayısının belirlenmesinde makro. Bu açıdan 18 yaşından önce sigortalı kalkmak henüz er yaşta zahmetli olabilmeyi sağlayabiliyor. Örneğin 1 Ev 1990 tevellütlü benzeri kişinin 1 Ev 2008’üstelik sigortalı olması halinde 1 Ocak 2008’e büyüklüğünde güzeşte süre, bu kişinin prim ifa devir sayısına ekleniyor. Fakat bu kişinin ilk kez sigortalı olduğu gündüz olarak 1 Ocak 2008, yani 18’i doldurduğu dönüş dikkate alınıyor. (Okan Güray Bülbül/Akşam Ezanı)

Share: