18 yaş altına BES teklifi Meclis’te

SELIM Parti eskimemiş ekonomi paketini Meclise sundu. Buna bakarak 18 yaşından küçükler, bireysel tekaütlük sistemine karışma edilebilecek. Emeklilik hizmeti veren kuruluşlarındaki tekaütlük birikimlerinin BES’e aktarımına imkan sağlanacak.

YANLIŞSIZ Parti milletvekilleri, 18 yaş altı vatandaşların Ferdî Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte kâin hizmet sunucularının BES’e aktarımına imkan sağlanması, Karayolları Gidiş Geliş Kanunu çerçevesindeki zorunlu finansal bastırık sigortası kapsamı dışında küsurat konuların baştan düzenlenmesini birlikte içeren Sigortacılık ile Ayrıksı Kâh Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Ayrımsız Kanun Hükmünde Kararnamede Uymazlık Yapılmasına Dayalı Yasa Teklifi’ni TBMM Başkanlığına sundu.

Yıpranmamış pakete bakarak kıtipiyoz ölçekli firmalara istihdam sağlamaları üzere emniyet güvence fonu destekli emniyet sağlanacak.

Ilımlı vadeli program ve orta vadeli finansal plan’ın bir tane tıpkı vesika haline getirilecek. Mali istikrar ve kalkınma komitesi, mali denge komitesi kendisine yeniden yapılandırılacak.

Çekte ibraz yasağı kalkıyor

 

Share: